PROJEKT: ZÁSTAVBA NEPOUŽÍVANÉHO OKRAJE CENTRA OKRESNÍHO MĚSTA

Projekt: Zástavba nepoužívaného okraje centra okresního města.

Belgický investor se rozhodl zakoupit velké pozemky. Leží při jižním okraji centra jednoho většího okresního města.

Klientův belgický architekt připravil rychlou skicu, co by se na pozemcích mohlo postavit. Nás pak klient požádal, abychom prověřili, jestli je studie ekonomicky realizovatelná a jestli výstavbu umožňuje územní plán a místní regule. Nakonec jsme studii úplně přepracovali

Najali jsme zkušenou architektku se zahraničním vzděláním a praxí. Společně jsme prozkoumali lokalitu, prochodili celé město, abychom pochopili, jak se tam žije a jaké jsou ve městě zvyky. Oslovili jsme největší firmy a zeptali se na jejich potřeby.

Konzultovali jsme také s managementem místní nemocnice a diskutovali jsme potřeby města s vedením města a se stavebním úřadem.

Pak jsme důkladně prozkoumali celý trh a podívali se na to, kolik lidí tu skutečně bydlí v činžovních domech, panelových a rodinných domech. Zkoumali jsme, jestli je nabídka restaurací dostatečná, jestli nabídka služeb a maloobchodu vyhovuje, jestli je ve městě potřeba nákupní centrum.

 

Posléze jsme se zaměřili na sociální oblast – zdravotnické služby a domovy pro seniory.

Mluvili jsme také s několika bezprostředními sousedy, abychom s nimi probrali naše záměry a zeptali se jich, jak se jim tady žije. Co jim chybí a čeho by se naopak rádi zbavili. Zatím se jedná o brownfield, zarostlé a nepoužívané pozemky.

Výsledkem těchto debat byla ideová studie ve dvou variantách. Obě varianty jsou v souladu s územním plánem a zároveň respektují potřeby města. Kombinujeme zde tolik potřebné bydlení, kterého se ve městě nedostává (zejména nájemní bydlení a družstevní byty). Dále by tu mohl vzniknout dům sociálních služeb, minipivovar s restaurací a hotel.

Naopak obchodní centrum nebo supermarket jsme vyloučili, stejně jako výstavbu kancelářských budov.

S investorem jsme vedli debaty nad tím, jaké funkcionality jsou zde potřeba, kolik bude zeleně a veřejných prostranství, jak to bude s parkováním apod.

Požadavkem obce bylo zpřístupnit dopravně pro automobily celou lokalitu a udělat z ní průjezdné místo. Ukázalo se, že zpřístupnit čtvrť projíždějícím automobilům by celé lokalitě uškodilo, a navíc by auta neměla kam dál jet. Toto je věc, kterou bude potřeba ještě dořešit.

Dalším požadavkem města je, aby zde byla kvalitní a funkční cyklostezka. Proto jsme rozšířili komunikaci a pod alej stromů umístili obousměrnou vyasfaltovanou cyklostezku, která bude propojovat západní a východní stranu města.

Nyní jsme ve fázi, kdy připravujeme různé možnosti pro debatu s veřejností. Zajímá nás, jak se na stavbu na brownfieldu budou dívat sousedé. Jaký vliv bude mít toto území na život ve městě. Hotel by měl pomoci s cestovním ruchem, kterému se v obci dlouhodobě moc nedaří. Chceme zde postavit hezký 3* hotel, kde se rády ubytují i rodiny s dětmi, s kapacitou kolem 60 pokojů.

Debata s občany by se měla uskutečnit na konci léta nebo začátkem podzimu. Poté, co zazní potřeby a návrhy veřejnosti plány dopracujeme a přes územní studii budeme směřovat k žádosti o územní rozhodnutí.