Chuť a nálada na cestovaní v Německu

Chuť a nálada na cestovaní v Německu.

Koronavirová krize stále ještě i v současnosti ovlivňuje chuť Němců cestovat. Podle nedávného online průzkumu Bavorského střediska pro cestovní ruch (Bayerisches Zentrum für Tourismus) ve spolupráci s GfK chce pouze   26 % lidí v Německu opět cestovat co nejdříve. Dalších 45 % respondentů ve věku 18 až 74 let si chce počkat a 29 % neplánuje letos už vůbec cestovat.

Hlavním důvodem snížené chuti cestovat jsou nutná hygienická pravidla a opatření, která mají chránit před infekcí. Cestování s ochranou úst a nosu a nařízení o vzdálenosti se u 35 % dotázaných, kteří dosud nechtějí vůbec cestovat, neshodují s představami o pravé dovolené.

Podle průzkumu se asi třetina prostě necítí v tuto chvíli na cestování, čtvrtina poukazuje na svůj aktuálně omezený rozpočet na cestování a každá pětina se bojí infekce virem COVID-19. Jen 14 procent chce cestovat znovu, a to pouze v případě, že se otevřou hranice a bude možno vycestovat do zahraničí.

Podíl lidí ochotných cestovat je však výraznější u skupin ve věku 18 až 29 let a 40 až 49 let než mezi ostatními věkovými skupinami. Pro hosty je velmi důležité, aby v ubytovacích zařízeních a v rekreačních oblastech byla dodržována zejména pravidla odstupů.

Jako typ ubytování během dovolené v Německu preferuje 26 % respondentů rekreační byt nebo rekreační chatu, následuje středně velký hotel (16 % respondentů) a malý hotel (14 % respondentů). Velké hotely, hostince, penziony nebo ubytovny pro mládež by si vybralo méně než 10 % respondentů. Pokud jde o dopravní prostředky, automobil je na prvním místě, vybralo by si jej 71 % lidí.

Studie ukázala jasně také na cílové destinace. Téměř čtvrtina chce strávit svou dovolenou v Bavorsku, následuje necelá pětina lidí, kteří chtějí cestovat do Meklenburska-Předního Pomořanska. A téměř pětina dosud neví, kam v Německu vycestovat.