Chuť a nálada na cestovaní v Německu

Chuť a nálada na cestovaní v Německu.

Koronavirová krize stále ještě i v současnosti ovlivňuje chuť Němců cestovat. Podle nedávného online průzkumu Bavorského střediska pro cestovní ruch (Bayerisches Zentrum für Tourismus) ve spolupráci s GfK chce pouze   26 % lidí v Německu opět cestovat co nejdříve. Dalších 45 % respondentů ve věku 18 až 74 let si chce počkat a 29 % neplánuje letos už vůbec cestovat.

Hlavním důvodem snížené chuti cestovat jsou nutná hygienická pravidla a opatření, která mají chránit před infekcí. Cestování s ochranou úst a nosu a nařízení o vzdálenosti se u 35 % dotázaných, kteří dosud nechtějí vůbec cestovat, neshodují s představami o pravé dovolené.

Podle průzkumu se asi třetina prostě necítí v tuto chvíli na cestování, čtvrtina poukazuje na svůj aktuálně omezený rozpočet na cestování a každá pětina se bojí infekce virem COVID-19. Jen 14 procent chce cestovat znovu, a to pouze v případě, že se otevřou hranice a bude možno vycestovat do zahraničí.

Podíl lidí ochotných cestovat je však výraznější u skupin ve věku 18 až 29 let a 40 až 49 let než mezi ostatními věkovými skupinami. Pro hosty je velmi důležité, aby v ubytovacích zařízeních a v rekreačních oblastech byla dodržována zejména pravidla odstupů.

Jako typ ubytování během dovolené v Německu preferuje 26 % respondentů rekreační byt nebo rekreační chatu, následuje středně velký hotel (16 % respondentů) a malý hotel (14 % respondentů). Velké hotely, hostince, penziony nebo ubytovny pro mládež by si vybralo méně než 10 % respondentů. Pokud jde o dopravní prostředky, automobil je na prvním místě, vybralo by si jej 71 % lidí.

Studie ukázala jasně také na cílové destinace. Téměř čtvrtina chce strávit svou dovolenou v Bavorsku, následuje necelá pětina lidí, kteří chtějí cestovat do Meklenburska-Předního Pomořanska. A téměř pětina dosud neví, kam v Německu vycestovat.

HOTEL VALUATIONWe offer certified hotel valuation

We are certified experts in hotel valuation field with more than 20 years of working experience in hospitality.

Call us on 724 070 539