STANOVENÍ VÝŠE TRŽNÍHO NÁJEMNÉHO HOTELU

Stanovení výše tržního nájemného hotelu.

Potřebujete odhad tržní ceny vašeho hotelu?

JAN Hospitality dostala za úkol stanovit tržní nájemné hotelu tak, aby bylo objektivní.

Majitelem nemovitosti, v níž je hotel, je fyzická osoba. Tentýž člověk je současně společníkem ve firmě, která hotel provozuje.

Po získání veškerých potřebných podkladů a podrobné prohlídce celého hotelu a všech jeho provozů jsme připravili dokument popisující aktuální tržní výši nájemného v hotelu pro danou lokalitu, a to i s ohledem na obchodní vztahy vlastníka budovy a jeho společníků z firmy.