Case study – jak udělat ztrátový provoz ziskovým

Klient: Majitel poměrně velké restaurace a hotelu ve Středočeském kraji.

Problém: Přestože byly tržby vysoké, po zaplacení nákladů nezůstával žádný zisk.

Úkol pro nás: Analyzovat situaci a navrhnout změny, které povedou k ziskovosti provozů.

 

Provedená analýza:

  • Rozbor personálních nákladůa efektivity zaměstnanců.
  • Detailní prozkoumání nákladů na suroviny a kalkulaci cen jídel v restauraci.
  • Analýza veškerých procesů (hotel, restaurace, konferenční centrum, wellness).
  • Vyhodnocení obchodní a marketingové strategie.
  • Rozbor cenové politiky hotelové části a nabízených služeb.

Návrh řešení:

  • Přepracování procesů a vytvoření nových manuálů a procesních map.
  • Práce s týmem. Převzetí odpovědnosti všech zodpovědných vedoucích za svěřený úsek i celkové výsledky.
  • Hlídání surovinových nákladů.
  • Přehodnocení marketingové strategie.
  • Změna obchodní strategie – zaměřit se cíleně na firemní i volnočasovou klientelu, aby se výrazně zvedla obsazenost hotelových pokojů.
  • Pravidelná revize cen ubytování, včetně nastavení dynamických cen.
  • Soustředit se na využití potenciálu v hotelovém ubytování organizování konferencí a team-buildingových akcí.

Výsledky a změny:

  • Pozitivní výsledky viditelné během několika měsíců.
  • Poměrně rychlý nárůst obratu a snížení nákladů.
  • Implementace procesních map a manuálů vedla k efektivitě a využití potenciálu každého zaměstnance.
  • Realizované personální změny pozitivně ovlivnily chod a atmosféru na všech úsecích hotelu

Dlouhodobý výhled:

  • Celková adaptace na nový systém trvá 6-12 měsíců pro maximální výsledky.
  • Přizpůsobení se současné ekonomické situaci a tržním podmínkám.

Dlouhodobá spolupráce:

  • Vznik přátelství s managementem a vlastníky.
  • Dlouhodobá spolupráce, až na úrovni koučování.

Tento případ ukazuje, jak služby JAN Hospitality – Hotel Experts přinášejí komplexní řešení a přispívají k dlouhodobému úspěchu našich klientů.